„75.000 – vrednost umetničkog dela“ @ KS Svilara

Šta definiše vrednost umetničkog dela? Koji je odnos između umetničke i finansijske vrednosti umetničkog dela? Zašto je to važno?

Projekat 75.000 – Vrednost umetničkog dela  autora Luke Kulića preispituje vrednost pojedinačnog umetničkog dela u kontekstu uslova u kojima umetnici žive, stvaraju i deluju. Deo naziva projekta – 75.000, preuzet je iz propozicija konkursa Umetnici. Sad! kao pojedinačni iznos koji je dodeljen po aplikantu, postavljen je kao polazna tačka za dijalog o visini potrebnih/poželjnih/dovoljnih finansijskih sredstava za realizaciju jednog ili više umetničkih radova.

Srž projekta je da, kroz produkciju jednog refleksivnog umetničkog rada, njegovo javno izlaganje i predavanje analizira i definiše elemente i odrednice vrednosti umetničkog dela sa kojima se umetnici suočavaju u današnjem vremenu. Cilj projekta je da podstakne razvoj javnog mišljenja o vrednosti umetničkog dela i stvaranja kritičke svesti prema savremenoj umetnosti u društvu.

Na kraju predavanja biće realizovana javna aukcija umetničkog rada koji je nastao u okviru projekta, sa ciljem in situ utvrđivanja moguće vrednosti umetničkog dela, u kontekstu analize elemenata koji tu vrednost definišu.