Politika privatnosti


 

Ažurirana i na snazi od 25.08.2009.

Dobro došli u našu Politiku privatnosti!

Mi smo Fondacije “Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, sa sedištem na adresi Trg slobode 3, Novi Sad, Republika Srbija, matični broj: 28829922, PIB: 109849130 (dalje: „Fondacija“ ili „mi“).

Ova Politika privatnosti je dokument koji odražava detaljan pristup Fondacije privatnosti korisnika i pokazuje Vam kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše podatke o ličnosti. Takođe, Politika privatnosti objašnjava kako možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose.

S obzirom na to da izuzetno vrednujemo privatnost svih posetilaca našeg Sajta, kreiranjem ove Politike privatnosti želeli smo da obradu Vaših podataka učinimo jasnom, transparentnom i razumljivom.

Dakle, Politika privatnosti se primenjuje na sve pojedince koji pristupe našem Sajtu (https://kaleidoskopkulture.com/) ili nas kontaktiraju – putem email-a ili društvenih mreža.

Mi imamo ulogu rukovaoca podacima o ličnosti, što znači da mi određujemo svrhu i osnov obrade podataka o ličnosti u vezi sa interakcijama na našem Sajtu i korišćenjem naših Usluga.

Pored naših Uslova korišćenja i Politike kolačiča, ova Politika privatnosti čini deo Ugovora koji se odnosi na Vas. Zbog toga Vas molimo da je pročitate pažljivo, kako bi ste razumeli sve neophodne informacije koje se odnose na zaštitu Vaših podataka.

Svi pojmovi napisani velikim početnim slovom, koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imajući isto značenje kao u našim Uslovima korišćenja.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na privacy@kaleidoskopkulture.com.

 1. Definisani pojmovi
 2. Koje podatke o ličnosti prikupljamo?
 3. Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?
 4. Pravilo u vezi sa osobama mlađim od 15 godina
 5. Kako koristimo prikupljene podatke?
 6. Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?
 7. S kim delimo Vaše podatke o ličnosti?
 8. Vaša prava
 9. Kako obezbeđujemo sigurnost Vaših podataka?
 10. Izmene Politike privatnosti
 11. Kontaktirajte nas

 

 1. Definisani pojmovi
Pojam Značenje

Saglasnost

 

Vaša izričita saglasnost za obradu ličnih podataka. Lica koja imaju 15 ili više godina mogu dati slobodan pristanak za obradu svojih ličnih podataka.

 

Kolačići

 

Male količine podataka koje se čuvaju na Vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju), koriste se za praćenje Vašeg korišćenja Sajta ili radi kreiranja statističkih izveštaja o aktivnosti na Sajtu. Za detaljnije objašnjenje o korišćenju kolačića i toga kako ih možete podesiti, molimo Vas da pogledate našu Politiku kolačića.

 

Obrađivač  

Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u naše ime. Možemo koristiti usluge raznih pružalaca usluga radi efikasnije obrade Vaših ličnih podataka.

 

Lice na koje se podaci odnose ili

vi

Bilo koje fizičko lice koje podeli svoje Podatke o ličnosti sa nama.
 

Zakon

 

Zakon o zaštiti podatka o ličnosti

(„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)

Podaci o ličnosti

ili

 podaci

 

Bilo koja informacija koja omogućava da identitet Lica na koje se podaci odnose bude određen ili odrediv.

Ø  Osoba čije je identitet odrediv je osoba čiji se identitet može identifikovati posredno ili neposredno, naročito pomoću imena, identifikacionog broja, podatka o lokaciji, online identifikacije ili jednog ili više faktora koja su specifični za fizički, psihološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet.

Sledstveno tome, podaci o pravnom lice se ne mogu smatrati podacima o ličnosti, ali registracija podataka za račun pravnog lica može obuhvatati i neke podatke o ličnosti. Na primer, informacije u vezi sa jednočlanim privrednim društvom mogu predstavljati takve podatke onda kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica.

Ova pravila se takođe primenjuju i na sve podatke o ličnosti u vezi sa fizičkim licima u pogledu njihove profesionalne aktivnosti, kao što je činjenica zaposlenja u određenoj kompaniji ili organizaciji, broj telefona zaposlenog, ili poslovna email adresa poput  “ime.prezime@imekompanije.com”.

Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na informacije koje ne mogu razumno rezultirati u identifikovanju bilo kog pojedinca (anonimizovane informacije).

 

Obrada

 

Aktivnost ili više aktivnosti izvršene na podacima o ličnosti, uz pomoć ili bez automatizovanih sredstava, kao što je prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, adaptacija, izmena, povratak, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje

 

Usluge

 

Činjenjem dostupnim bilo kog sadržaja na Sajtu. Usluge ne uključuju druge (ukoliko postoje) usluge koje pružamo nevezano za korišćenje Sajta.

 

 

 1. Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Možemo prikupiti Vaše podatke o ličnosti na više načina:

 • dobrovoljno dati podaci – podaci koje ste odlučili da podelite s nama, korišćenjem Sajta ili kontaktiranje putem email adresa: info@ns2022.rs, ili pr@ns2022.rs.
 • automatski prikupljeni podaci – određeni podaci o ličnosti koje prikupljamo kada pristupite Sajtu.
 • podaci prikupljeni korišćenjem kolačića – detaljno objašnjeno u našoj Politici kolačića.

 

(a) Podaci koje nam Vi dostavite

Kontakt podaci i dodatne informacije

Ukoliko nas kontaktirate putem naše opšte email adrese info@ns2022.rs, ili email adrese za medije pr@ns2022.rs, možemo prikupiti određene podatke kao što su Vaša email adresa i podaci povezani sa njom, kao i sadržaj Vaše poruke.

 

(b) Automatski prikupljeni podaci

Tehnički podaci

Kada pristupite našem Sajtu, neke informacije prikupljamo automatski. One uključuju Vašu IP adresu, vrstu uređaja i jedinstveni identifikacioni broj, pretraživač, širu geografsku lokaciju (npr. država ili grad) ili druge slične tehničke informacije. Uobičajeno je da se sve ove informacije prikupljaju upotrebom kolačića i drugih sličnih tehnologija za praćenje, kao što smo detaljnije objasnili u našoj Politici kolačića.

Merimo posećenost Sajta, kao i trendove korišćenja, korišćenjem analitičkih alata koji prikupljaju informacije koje Vaš uređaj šalje na Sajt. Na primer, možemo analizirati veb stranice koje posećujete, „add-ons“ koje koristite, kao i druge informacije koje nam pomažu da poboljšamo naš Sajt. Takve analitičke informacije se prikupljaju i koriste zajedno sa identičnim informacijama od drugih korisnika, tako da se ne mogu na razuman način koristiti u svrhu identifikacije bilo kog pojedinca.

 

Podaci o Vašem korišćenju Sajta

S obzirom na to da prikupljamo i evidentiramo podatke i sesije o pristupu Sajtu i njegovom korišćenju, postoji mogućnost da ćemo u takvom slučaju takođe obraditi Vaše podatke o ličnosti.

 

Podaci u vezi sa Vašim mobilnim uređajem

Radi analize i poboljšanja performansi našeg Sajta, prikupljamo određene podatke sa Vašeg mobilnog uređaja. Takvi podaci uključuju tip Vašeg mobilnog uređaja, identifikacioni broj, datum i vremenske oznake korišćenja Sajta. Tehnologije praćenja koje koristimo u okviru sajta omogućavaju da i u ovom slučaju prikupimo zbirne, a ne lične, statističke podatke.

 

 1. Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?

Podaci koje prikupljamo

Svrha prikupljanja

Pravni osnov

 

Email adresa i povezane informacije, sadržaj email-a / Vaše poruke, i druge informacije dostupne na Vašem nalogu na društvenoj mreži (ukoliko odlučite da nas kontaktirate putem Facebook-a, Instagram-a, ili YouTube-a), kao i bilo koji drugi dodatni podatak koji podelite s nama.

1. Odgovaranje na Vaše upite

Prikupljamo Vaše podatke kako bismo odgovorili na Vaše upite upućene putem email-a ili društvenih mreža.

 

 

Obrada je neophodna radi izvršenja ugovora, zaključenja takvog ugovora sa Vama, kao i radi pružanja odgovora na Vaša pitanja i zahteve povodom korišćenja našeg Sajta ili Usluga.

 

 

Tehnički podaci i podaci u vezi sa mobilnim uređajem. 2. Analiza, upravljanje i poboljšanje korišćenja Sajta i Usluga

 

Automatski prikupljeni podaci se koriste za:

·       upravljanje i vođenje našeg Sajta,

·       poboljšanje korišćenja i performansi Sajta, njegovim ažuriranjem,

·       analiza korišćenja Sajta i merenje zainteresovanosti posetioca Sajta,

·       obezbeđivanje najefikasnijeg prezentovanja sadržaja Sajta Vama, prema Vašem uređaju.

 

 

Obrada automatski prikupljenih podataka neophodna je za izvršenje ugovora. Međutim, svi ostali podaci se obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti. Dakle, osim ako nije neophodno radi pružanja usluga ili njihovog dela, deljenje Vaših podataka nije zakonski niti ugovorni uslov, te možete odlučiti da ne podelite takve podatke.

Kada je obrada zasnovana na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u bilo koje vreme, a to neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je zasnovana na Vašoj saglasnosti pre nego što ste je povuklu.

 

Ne obrađujemo bilo koje podatke van propisanih svrha. Ne prodajemo nijednu vrstu podataka o ličnosti, ne otkrivamo podatke drugim subjektima na tržištu, niti dajemo Vaše podatke bilo kojoj trećoj strani, osim ukoliko nismo na to izričito primorani zakonom.

 

 1. Pravilo u vezi sa osobama mlađim od 15 godina

Naš Sajt nije namenjen deci, te ne prikupljamo svesno podatke o licima koja su mlađa od 15 godina. Ako imate manje od 15 godina, molimo Vas da ne delite bilo koje svoje podatke o ličnosti s nama.

Ukoliko primetimo da smo prikupili podatke lica mlađeg od 15 godina, te informacije će biti obrisane bez odlaganja.

Ukoliko verujete da smo prikupili podatke o ličnosti lica koje je mlađe od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na: privacy@kaleidoskopkulture.com

 

 1. Kako koristimo prikupljene podatke?

Ne koristimo bilo koji od prikupljenih podataka koje se odnose na Vas, bez Vaše saglasnosti, ili bez drugog odgovarajućeg pravnog osnova – u skladu sa odeljkom “Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?”.

Vaše podatke koristimo isključivo u svrhe za koje smo ih prikupili, i samo kada za to imamo razuman i zakonit pravni osnov.

Kako bismo obezbedili najviši nivo bezbednosti podataka, naše osoblje je zakonski vezano pravilima o profesionalnoj tajni. Pored toga, implementirali smo različite pravne, tehničke i organizacione mere u cilju sprečavanja otkrivanja bilo kakvih dobijenih informacija izvan svrhe u koju su prikupljeni.

 

 1. Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Čuvamo Vaše podatke samo za vreme koje je potrebno da bi se ispunila svrha radi koje su prikupljeni, odnosno za vreme za koje imamo Vašu saglasnost.

Prilikom određivanja perioda čuvanja podataka, uzimamo u obzir lokalne zakone, ugovorne obaveze, kao i očekivanja i zahteve naših posetilaca Sajta.

Čim nam Vaši podaci više ne budu potrebni, ili nakon što primimo Vaš validni zahtev za brisanje tih podataka, mi ćemo ih bezbedno izbrisati ili uništiti, u skladu sa relevantnim zakonom i našim internim politikama.

 

 1. S kim delimo Vaše podatke o ličnosti?

Za određene aktivnosti obrade, ponekad imamo potrebu za angažovanjem  obrađivača. U tim slučajevima vršimo inspekcije koje služe identifikaciji, kategorizaciji i evidenciji svih podataka o ličnosti koji se obrađuju van Fondacije. Na taj način se svi podaci, kao i informacije o aktivnostima obrade, obrađivačima i pravnim osnovima, beleže, pregledaju i čine pristupačnim.

Eksterne obrade uključuju, ali se ne ograničavaju na:

 • IT sisteme i usluge,
 • Pravne usluge,
 • Ljudske resurse,
 • Usluge direktnog marketinga.

Lista naših obrađivača i pod-obrađivača sa kojima delimo Vaše podatke je sledeća:

 

 

OBRAĐIVAČ

ULOGA

SEDIŠTE

Google, Inc. Analitika, praćenje i reklamiranje SAD
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) Usluge e-pošte zasnovane na Cloud-u SAD

Molimo Vas da imate na umu da se, od nas, po zakonu može zahtevati da otkrijemo određene informacije, uključujući Vaše podatke o ličnosti, na primer, državnim organima ili vladinim telima, na njihov zahtev. U tom slučaju, nećemo zahtevati Vašu dalju saglasnost kako bismo ispunili takav zahtev.

 

Međunarodni prenos podataka

Vaše podatke možemo preneti u druge države u odnosu na onu u kojoj Vi stanujete. U takvim slučajevima, možemo preneti Vaše podatke o ličnosti pod sledećim uslovima:

 1. prenos se vrši u zemlje unutar Evropskog ekonomskog prostora;
 2. prenos se vrši u zemlje koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;
 3. prenos se vrši u zemlje koje ne spadaju u zemlje iz tačaka 1. i 2, ali uz primenu odgovarajućih bezbednosnih mera u skladu sa Zakonom (na primer, uz korišćenje standardnih ugovornih klauzula).

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, možete nas kontaktirati na privacy@kaleidoskopkulture.com

Mi koristimo servere koji se nalaze u Nemačkoj.

 

 1. Vaša prava

Kao lice na koje se podaci koje prikupljamo odnose, imate sledeća prava:

pravo da budete informisani o prikupljanju i korišćenju Vaših ličnih podataka,

pravo da pristupite ličnim podacima o Vama koje čuvamo,

pravo ispravke Vaših ličnih podataka ukoliko je bilo kojih od njih nepotpun ili netačan,

pravo na zaborav, odnosno pravo da zatražite od nas brisanje bilo kog Vašeg ličnog podatka koji posedujemo,

pravo ograničenja obrade Vaših ličnih podataka,

pravo na prenos podataka, ukoliko ste nam dostavili Vaše lične podatke, a ti podaci su obrađeni automatizovanim sredstvima, imate pravo da zatražite od nas kopiju tih podataka, kao i da zatražite da prenesemo te podatke trećem licu – rukovaocu podacima,

pravo prigovora na korišćenje Vaših ličnih podataka u slučaju kada je obrada bazirana na našem legitimnom interesu, kao i kada je obrada vršena u cilju neposrednog marketinga, a koji uključuje profilisanje.

pravo na podnošenje pritužbe, ako imate bilo kakvih nedoumica ili zahteva u vezi sa Vašim podacima, kontaktirajte nas i mi ćemo odgovoriti u roku od 30 dana.

Ukoliko budete nezadovoljni s tim kako obrađujemo Vaše podatke, možete podneti pritužbu nadležnom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Kako biste ostvarili bilo koje od ovih prava, molimo Vas da nas kontaktirate na privacy@kaleidoskopkulture.com.

 

 1. Kako obezbeđujemo sigurnost Vaših podataka?

Kako bismo zaštitili privatnost naših korisnika i integritet podataka o ličnosti koje obrađujemo, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere osmišljene da pruže odgovarajući nivo bezbednosti, u skladu sa rizikom vezanim za obradu Vaših podataka.

Ipak, molimo Vas da imate u vidu da nijedan metod prenosa informacija putem interneta, ili metod elektronskog čuvanja podataka, nije apsolutno bezbedan. Stoga, mi ne možemo garantovati stoprocentnu bezbednost ili poverljivost.

Za bezbednosna pitanja u vezi sa našim Sajtom, možete nas kontaktirati na privacy@kaleidoskopkulture.com.

 

 1. Izmene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme ažuriramo i modifikujemo ovu Politiku privatnosti, onda kada smatramo da je to prikladno. Sve promene će stupiti na snagu nakon objavljivanja na našem Sajtu, tako da Vam  preporučujemo da periodično pregledate našu Politiku privatnosti. Ukoliko ste podelili Vašu imejl adresu s nama, postoji mogućnost da ćemo Vam poslati obaveštenje tim putem.

U slučaju da se ne slažete sa izmenama naše Politike privatnosti, ljubazno Vas molimo da bez odlaganja prestanete sa korišćenjem našeg Sajta.

 

 1. Kontaktirajte nas

Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od prava koje imate kao lice na koje se podaci odnose, ili imate pitanje u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na privacy@kaleidoskopkulture.com.