Uslovi korišćenja


Ažurirani i na snazi od 26.08.2022.

Dobro došli u naše Uslove korišćenja!

Naš sajt, koji se nalazi na adresi https://kaleidoskopkulture.com/ u vlasništvu je Fondacije “Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, sa sedištem na adresi Trg slobode 3, Novi Sad, Republika Srbija, matični broj: 28829922, PIB: 109849130.

Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa našom Politikom privatnosti i Politikom kolačića čine pravno obavezujući Ugovor koji se odnosi na Vas kada pristupite ili koristite naš Sajt.

Stoga, ako se ne slažete s bilo čim od dolenavedenog, molimo Vas da bez odlaganje prestanete da koristite Sajt.

Ukoliko želite da saznate više o tome kako obrađujemo Vaše podatke, molimo Vas da se upoznate sa našom Politikom privatnosti i Politikom kolačića.

 1. Definisani pojmovi
 2. Intelektualna svojina
 3. Naše ime i logo
 4. Sajtovi trećih lica
 5. Ograničenje odgovornosti
 6. Izmene Sajta i Uslova korišćenja
 7. Delimična ništavost i celovitost Ugovora
 8. Merodavno pravo i rešavanje sporova
 9. Kontaktirajte nas

 

 1. Definisani pojmovi

U ovom Ugovoru, navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

Pojam Značenje

Ugovor

Ugovor u vezi sa korišćenjem Sajta, koji se odnosi na Vas, a sačinjen je od ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti i Politike kolačića.

Politika kolačića

Naša politika koja objašnjava šta su kolačići, koje kolačiće mi koristimo, i kako ih Vi možete kontrolisati. Politika upotrebe kolačića je integralni deo Politike privatnosti i Uslova korišćenja, a možete joj pristupiti klikom ovde.

Politika privatnosti

Naša politika koja opisuje kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i kako Vi možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose. Politika privatnosti je takođe dostupna na našem Sajtu, i možete je posetiti klikom ovde.

Sajtovi trećih lica

Spoljašnji sajt – bilo koji sajt pomenut ili pristupljen putem Sajta, u vlasništvu drugog pravnog ili fizičkog lica.

Sajt

Sajt u vlasništvu Fondacije, koji se nalazi na adresi https://kaleidoskopkulture.com/

Mi/Fondacija

 

 

Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, sa sedištem na adresi Trg Slobode 3

21101 Novi Sad, matični broj: 28829922, PIB: 109849130.

Vi

Bilo koja osoba koja ima pristup ili koristi naš Sajt.
 1. Intelektualna svojina

Sajt i njegov celokupan sadržaj, uključujući tekst, grafiku, logotipe, ikonice, slike, audio snimke, itd. je u našem vlasništvu i zaštićen je pravima intelektualne svojine Fondacije, ili treće strane koja nam je dozvolila korišćenje tog sadržaja.

Dakle, osim ukoliko izričito nismo drugačije naveli u našim Uslovima korišćenja ili Politici privatnosti, svi materijali na Sajtu su zaštićeni pravima intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo žiga, itd.). Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili preuzimanje bilo kog materijala sa našeg Sajta, u potpunosti ili delimično, bez našeg izričitog prethodnog pristanka.

Svako neovlašćeno korišćenje, bez dozvole Fondacije, smatraće se kršenjem prava intelektualne svojine, a mi ćemo preduzeti sve pravne lekove da zaštitimo svoja prava intelektualne svojine odmah po saznanju za takvo kršenje.

Zadržavamo sva prava intelektualne svojine koja nisu izričito navedena u ovim Uslovima korišćenja i Politici privatnosti.

 

 1. Naše ime i logotip

Fondacija je isključivi vlasnik svog logotipa i zadržava pravo da spreči bilo koje treće lice da ga koristi.

Naše ime i logo se ne smeju koristiti bez našeg prethodnog pismenog pristanka, osim ukoliko takva upotreba nije izričito dozvoljena našim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti.

 

 1. Sajtovi trećih lica

Naš Sajt može sadržati linkove do Sajtova trećih lica, koji imaju sopstvene uslove korišćenja i politike privatnosti, različite od onih koje se primenjuju na naš Sajt. S obzirom na to da nemamo kontrolu nad Sajtovima trećih lica, ne snosimo nikakvu odgovornost niti za njihovu dostupnost, niti za uslove korišćenja i politike privatnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Nismo odgovorni za bilo kakve informacije koje potiču od drugog pružaoca usluga kojima je pristupljeno putem linka na našem Sajtu.

Činjenica da je link Sajta trećeg lica postavljen na naš Sajt ne znači da preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se nude preko tih sajtova.

 

 1. Ograničenje odgovornosti

Sve informacije i drugi sadržaj inkorporisani ili na drugi način dostupni preko našeg Sajta su dati u viđenom stanju i u stanju „tako kako je dostupno”, besplatno i samo u informativne svrhe.

Trudimo se da obezbedimo da su sve informacije tačne u vreme njihovog objavljivanja. Ipak, na takve informacije se ne treba oslanjati, a mi ne garantujemo njihovu tačnost, blagovremenost, potpunost, učinak ili pogodnost za određenu svrhu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku, propuštanje, netačnost ili bilo koju štetu koja je prouzrokovana korišćenjem te informacije ili drugog sadržaja dostupnog na našem Sajtu.

Pored toga, mi ne garantujemo da će Sajt ili bilo koja informacija i sadržaj na njoj biti neprekidan ili bez grešaka, ili da će sve postojeće nepravilnosti biti otklonjene. Isključuje se svaka odgovornost koja proizilazi iz ili u vezi sa korišćenim informacijama i sadržajem Sajta, ili bilo kojim linkovima koji se nalaze na Sajtu.

Ukoliko Vam je potreban savet ili usluga u vezi sa konkretnim pitanjem, slobodno nas možete kontaktirati putem email-a, na info@ns2022.rs, ili koristeći kontakt za medije: pr@ns2022.rs.

 

 1. Izmene Sajta i Uslova korišćenja

Fondacija zadržava pravo da ažurira Sajt s vremena na vreme, bez posebnog obaveštavanja. Izmene mogu uključivati promenu sadržaja, kao i ukidanje ili povlačenje bilo kog dela Sajta. Stoga, u tim situacijama, naš Sajt može biti privremeno nedostupan za korišćenje.

Molimo Vas da s vremena na vreme pročitate Uslove korišćenja. Svaka izmena će stupiti na snagu nakon njene objave na Sajtu. Trenutno važeću verziju naših Uslova korišćenja možete pregledati klikom na dugme „Uslovi korišćenja“, koje se nalazi na dnu prve stranice Sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem Sajta nakon unošenja izmena, smatraće se da ste se saglasili sa njima.

Dakle, ako se ne slažete sa bilo kojom od izmena Ugovora, molimo Vas da prestanete da koristite Sajt bez odlaganja.

 

 1. Delimična ništavost i celovitost Ugovora

Delimična ništavost

Ako bilo koji nadležan sud utvrdi da je bilo koja odredba Ugovora ništava, to neće uticati na valjanost preostalih odredbi Ugovora. Sve ostale odredbe ugovora ostaju punovažne.

U slučaju da bilo koja odredba ovog Ugovora krši bilo koje imperativno pravilo važećeg zakona, što dovodi do toga da je ta odredba ništava, takva odredba će se smatrati izmenjenom u aspektu u kom je ništava, tako da bude usklađena sa zakonom. Izmene će zadržati što je više moguće njihovog prvobitnog značenja, a njihovo proširenje će biti ograničeno na minimum koji je neophodan da bi učinio Ugovor punovažnim.

 

Celovitost Ugovora

Ovaj Ugovor, uključujući sve eventualne izmene, predstavlja celokupan sporazum između Vas i Fondacije u pogledu predmeta ovog Ugovora, i preovladava nad svim prethodnim pismenim i usmenim dogovorima i sporazumima.

U slučaju neslaganja između odredaba ovog Ugovora i bilo kog dogovora, izjave, predstavljanja, informacija, sadržaja dostupnog na našem Sajtu ili drugih podataka sadržanih u bilo kom drugom materijalu i prepisci između Vas i Fondacije, ovaj Ugovor će preovladati.

 

 1. Merodavno pravo i rešavanje sporova

Ovaj Ugovor i svako pitanje ili spor koji proizilazi iz ili je u vezi sa predmetom Ugovora će se regulisati, tumačiti i sprovoditi u skladu sa zakonima Republike Srbije, isključujući pravila o sukobu zakona.

Sve sporove koji proizilaze iz ovog Ugovora rešavaće nadležan sud u sedištu vlasnika Sajta.

 

 1. Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa našim Sajtom, možete nas kontaktirati putem naše opšte email adrese: info@ns2022.rs.

Kliknite ovde da preuzmete Uslove korišćenja.