OTVARANJE / 1 – 4. septembar 2022.

IZDVAJAMO

PROGRAM / KALENDAR

PROGRAM / LISTA

Detaljnu satnicu sa mapom preuzmite ovde.

ČETVRTAK, 1. SEPTEMBAR

1. IX / 19.00 / Distrikt, Teatarska scena 1
Predstava „Nasuprot vetru – odgovor na SLET“

1. IX / 21.00 / Distrikt, Teatarska scena 2
Plesna predstava „Sofia“

1. IX / 19. 00 / Distrikt, Muzička scena 2
Nastup di-džeja Filipa Grujića

1. IX / 21.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert sastava Vladimir Samardžić Trio +1

1. IX / 20.00 / Distrikt, Proizvodnja (bivši Kvoter)
Showcase 1: Turbo Trans Turisti, 21. vek, Moussaka

1. IX / 20.00 / Distrikt, Bioskop Češki magacin
Projekcija filma „Neka druga žena“

1. IX / 20.00 / Distrikt, Bioskop Dom A
Projekcija filma „The Game“

1. IX / 22.00 / Distrikt, Bioskop Dom A
Projekcija filma „Ne igraj na Engleze“

1. IX / 20.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 1
Plesna predstava „Nepouzdani pripovedač“

1. IX / 20.00 / Distrikt, KS Liman, ulica iza objekta
Performans „Vremenska kapsula“

1. IX – 4. IX / Distrikt, Radionica, lokal 10
Game art konferencija „Umetnost igre“, dr Tijana Prodanović

1. IX – 4. IX / 19.00 / Distrikt, Gvožđara, ulica desno od objekta
Otvaranje izložbe Bijenale studentskih fotografija

1. IX – 4. IX / 19.00 / Distrikt, Radionica, lokal 1
Otvaranje izložbe „Pomeraj u kodu“

1. IX – 4. IX / 19.00 / Distrikt, Radionica, lokal 5
Otvaranje video-izložbe „Tri glupe glave“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 7
Otvorena vrata, Boris Lukić

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 8
Otvorena vrata, Petar Mirković

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 9
Otvorena vrata, Tadija Janičić

1. IX – 4. IX / 19.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 4
Otvaranje izložbe „Francuski savremeni slikari“

1. IX – 4. IX / 19.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 5
Otvaranje izložbe „Transformativna moć otvorenih prostora“

1. IX – 4. IX / 18.00 – 00.00 / Distrikt, KS Liman, plato ispred objekta
Performativna izložba „Rasprodaja umetnosti“

1. IX – 4. IX / 19.00 / Distrikt, Biro, travnjak iza objekta
Instalacija „Mogućmost“

1. IX – 4. IX / 20.00 – 21.00 / Distrikt, Lančara
Instalacija „Rodno svedočenje“

1. IX – 4. IX / 18.00 – 00.00 / Distrikt, Menza, plato ispred objekta
Instalacija „Tragovi vremena“

1. IX – 4. IX / 19.00 / Distrikt, Proizvodnja (bivši Kvoter), ćošak
Instalacija „Preoblikovanje“

1. IX – 9. IX / 20.30 / Distrikt, Skladište
Otvaranje izložbe „Mračna soba“

1. IX – 9. IX / 21.00 – 22.00 / Distrikt, Biro
Izložba „Bits and Bytes”

1. IX – 9. IX / 19.00 / Distrikt, Radionica, lokal 2
Otvaranje izložbe „(zamišljene) Porodične priče“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 19.00 / Distrikt, Radionica, lokal 4
Otvaranje izložbe „Majstorsko pismo“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 19.00 / Distrikt, Radionica, lokal 6
Otvaranje izložbe „Tvorci magije“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 19.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 2
Otvaranje izložbe „Studentski bijenale“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 19.00 / Distrikt, Gvožđara, lokal 1
Otvaranje izložbe „Collab Commons“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 6. IX / 19.00 / Distrikt, Gvožđara, lokal 2
Otvaranje izložbe „Orjentacija u 100 revolucija“, Bijenale scenskog dizajna

 

PETAK, 2. SEPTEMBAR

2. IX / 21.00 / Distrikt, Teatarska scena 2
Plesna predstava „Parte Parte“

2. IX / 22.00 / Distrikt, Muzička scena 1
Koncert benda Apocalyptica

2. IX / 23.30 / Distrikt, Muzička scena 1
Koncert sastava Hercules and Love Affair

2. IX / 19.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Performans „Mirrors“

2. IX / 20.30 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert „Novo lice udaraljki“

2. IX / 21.30 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert benda Dragon’s Fuel

2. IX / 23.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Nastup di-džeja Zakiri

2. IX / 00.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Nastup di-džeja Traumer

2. IX / 21.00 / Distrikt, Proizvodnja (bivši Kvoter)
Showcase 2: Yugo bleja (warm up), Nataleé, Manivi, ANDR x Retrospektiva, SevdahBABY

2. IX / 20.00 / Distrikt, Bioskop Češki magacin
Projekcija filma „Komedija na tri sprata“

2. IX / 20.00 / Distrikt, Bioskop Dom A
Projekcija filma „Heroji radničke klase“

2. IX / 22.00 / Distrikt, Bioskop Dom A
Projekcija filma „Heroji“

2. IX / 20.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 1
Plesna predstava „Neusamljeno osamljen solo na vezi“

2. IX / 19.00 / Distrikt, KS Liman, ulica iza objekta
Razgovor sa spisateljicom Ivanom Dimić

2. IX / 21.15 / Distrikt, KS Liman, ulica iza objekta
Performans „Vremenska kapsula“

2. IX – 4. IX / 20.00 – 21.00 / Distrikt, Fabrika, fasada objekta
Interaktivna instalacija „Autokorekt“

1. IX – 4. IX / Distrikt, Radionica, lokal 10
Game art konferencija „Umetnost igre“, dr Tijana Prodanović

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, ulica desno od objekta
Bijenale studentskih fotografija

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 1
Izložba „Pomeraj u kodu“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 5
Video-izložba „Tri glupe glave“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 7
Otvorena vrata, Boris Lukić

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 8
Otvorena vrata, Petar Mirković

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 9
Otvorena vrata, Tadija Janičić

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 4
Izložba „Francuski savremeni slikari“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 5
Izložba „Transformativna moć otvorenih prostora“

1. IX – 4. IX / 18.00 – 00.00 / Distrikt, KS Liman, plato ispred objekta
Performativna izložba „Rasprodaja umetnosti“

1. IX – 4. IX / ceo dan / Distrikt, Biro, travnjak iza objekta
Instalacija „Mogućmost“

1. IX – 4. IX / 20.00 – 21.00 / Distrikt, Lančara
Instalacija „Rodno svedočenje“

1. IX – 4. IX / 18.00 – 00.00 / Distrikt, Menza, plato ispred objekta
Instalacija „Tragovi vremena“

1. IX – 4. IX / ceo dan / Distrikt, Proizvodnja (bivši Kvoter), ćošak
Instalacija „Preoblikovanje“

2. IX – 8. IX / 20.00 / Distrikt, Radionica, lokal 3
Otvaranje izložbe Rije Jamade

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Skladište
Izložba „Mračna soba“

1. IX – 9. IX / 21.00 – 22.00 / Distrikt, Biro
Izložba „Bits and Bytes”

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 2
Izložba „(zamišljene) Porodične priče“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 4
Izložba „Majstorsko pismo“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 6
Izložba „Tvorci magije“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 2
Izložba „Studentski bijenale“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, lokal 1
Izložba „Collab Commons“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 6. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, lokal 2
Izložba „Orjentacija u 100 revolucija“, Bijenale scenskog dizajna

SUBOTA, 3. SEPTEMBAR

3. IX / 19.00 i 21.00 / Distrikt, Teatarska scena 1
Predstava „Nasuprot vetru – odgovor na SLET“

3. IX / 21.00 / Distrikt, Teatarska scena 2
Plesna predstava „Metronomija“

3. IX / 22.00 / Distrikt, Muzička scena 1
Koncert benda Pocket Palma

3. IX / 23.00 / Distrikt, Muzička scena 1
Koncert benda Republica

3. IX / 19.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert ansambla Brainstorm & Dance

3. IX / 20.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert benda Reci cimet

3. IX / 21.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert benda Short Reports

3. IX / 22.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert benda Tidal Pull

3. IX / 23.30 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert sastava VROOOM

3. IX / 21.00 / Distrikt, Proizvodnja (bivši Kvoter)
Showcase 3: Jana Vuković, Ata, Iva Lorens, Galatheia, Tam

3. IX / 19.00 / Distrikt, Limanski park
Muzičko-vizuelni projekat Carbon Based Lifeforms – live experience

3. IX / 19.00 / Distrikt, Skejt park
Performans „Urbana umetnost za početnike“

3. IX / 20.00 / Distrikt, Bioskop Češki magacin
Projekcija filma „Ala je lep ovaj svet“

3. IX / 20.00 / Distrikt, Bioskop Dom A
Projekcija filma „Mrak“

3. IX / 22.00 / Distrikt, Bioskop Dom A
Projekcija filma „Džem od kavijara“

3. IX / 20.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 1
Plesna predstava „Tačka nestajanja“

3. IX / 19.00 / Distrikt, KS Liman, ulica iza objekta
Izložba „Avenija mimova“

2. IX – 4. IX / 20.00 – 21.00 / Distrikt, Fabrika, fasada objekta
Interaktivna instalacija „Autokorekt“

1. IX – 4. IX / Distrikt, Radionica, lokal 10
Game art konferencija „Umetnost igre“, dr Tijana Prodanović

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, ulica desno od objekta
Bijenale studentskih fotografija

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 1
Izložba „Pomeraj u kodu“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 5
Video-izložba „Tri glupe glave“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 7
Otvorena vrata, Boris Lukić

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 8
Otvorena vrata, Petar Mirković

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 9
Otvorena vrata, Tadija Janičić

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 4
Izložba „Francuski savremeni slikari“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 5
Izložba „Transformativna moć otvorenih prostora“

1. IX – 4. IX / 18.00 – 00.00 / Distrikt, KS Liman, plato ispred objekta
Performativna izložba „Rasprodaja umetnosti“

1. IX – 4. IX / ceo dan / Distrikt, Biro, travnjak iza objekta
Instalacija „Mogućmost“

1. IX – 4. IX / 20.00 – 21.00 / Distrikt, Lančara
Instalacija „Rodno svedočenje“

1. IX – 4. IX / 18.00 – 00.00 / Distrikt, Menza, plato ispred objekta
Instalacija „Tragovi vremena“

1. IX – 4. IX / ceo dan / Distrikt, Proizvodnja (bivši Kvoter), ćošak
Instalacija „Preoblikovanje“

2. IX – 8. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 3
Izložba Rije Jamade

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Skladište
Izložba „Mračna soba“

1. IX – 9. IX / 21.00 – 22.00 / Distrikt, Biro
Izložba „Bits and Bytes”

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 2
Izložba „(zamišljene) Porodične priče“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 4
Izložba „Majstorsko pismo“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 6
Izložba „Tvorci magije“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 2
Izložba „Studentski bijenale“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, lokal 1
Izložba „Collab Commons“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 6. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, lokal 2
Izložba „Orjentacija u 100 revolucija“, Bijenale scenskog dizajna

 

NEDELJA, 4. SEPTEMBAR

4. IX / 21.00 / Distrikt, Teatarska scena 2
Plesna predstava „La la la“

4. IX / 19.00 / Distrikt, Muzička scena 1
Nastup sastava LP Duo

4. IX / 22.00 / Distrikt, Muzička scena 1
Koncert Borisa Kovača

4. IX / 18.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Nastup di-džeja Vukašin Vojvodić

4. IX / 20.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Nastup di-džeja Voja Killo Killo

4. IX / 21.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Koncert sastava Prisoners of Surprise

4. IX / 22.00 / Distrikt, Muzička scena 2
Nastup benda Fusion Masters

4. IX / 20.30 / Distrikt, Bioskop Češki magacin
Projekcija filma „Leto kad sam naučila da letim“

4. IX / 20.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 1
Plesna predstava „Stvari se kreću, ali ništa ne govore“

2. IX – 4. IX / Distrikt, Fabrika, fasada objekta
Interaktivna instalacija „Autokorekt“

1. IX – 4. IX / Distrikt, Radionica, lokal 10
Game art konferencija „Umetnost igre“, dr Tijana Prodanović

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, ulica desno od objekta
Bijenale studentskih fotografija

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 1
Izložba „Pomeraj u kodu“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 5
Video-izložba „Tri glupe glave“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 7
Otvorena vrata, Boris Lukić

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 8
Otvorena vrata, Petar Mirković

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 9
Otvorena vrata, Tadija Janičić

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 4
Izložba „Francuski savremeni slikari“

1. IX – 4. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 5
Izložba „Transformativna moć otvorenih prostora“

1. IX – 4. IX / 18.00 – 00.00 / Distrikt, KS Liman, plato ispred objekta
Performativna izložba „Rasprodaja umetnosti“

1. IX – 4. IX / ceo dan / Distrikt, Biro, travnjak iza objekta
Instalacija „Mogućmost“

1. IX – 4. IX / 20.00 – 21.00 / Distrikt, Lančara
Instalacija „Rodno svedočenje“

1. IX – 4. IX / 18.00 – 00.00 / Distrikt, Menza, plato ispred objekta
Instalacija „Tragovi vremena“

1. IX – 4. IX / ceo dan / Distrikt, Proizvodnja (bivši Kvoter), ćošak
Instalacija „Preoblikovanje“

2. IX – 8. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 3
Izložba Rije Jamade

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Skladište
Izložba „Mračna soba“

1. IX – 9. IX / 21.00 – 22.00 / Distrikt, Biro
Izložba „Bits and Bytes”

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 2
Izložba „(zamišljene) Porodične priče“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 4
Izložba „Majstorsko pismo“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Radionica, lokal 6
Izložba „Tvorci magije“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Fabrika, lokal 2
Izložba „Studentski bijenale“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 9. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, lokal 1
Izložba „Collab Commons“, Bijenale scenskog dizajna

1. IX – 6. IX / 12.00 – 00.00 / Distrikt, Gvožđara, lokal 2
Izložba „Orjentacija u 100 revolucija“, Bijenale scenskog dizajna

OTVARANJE / MAPA

kk2022-otvaranje-mapa

Program u okviru ostalih nedelja umetnosti pogledajte klikom na baner:

Arhitektura
Izvođačka umetnost
Književnost
Vizuelna umetnost
Primenjena umetnost

Otvaranje je Kaleidoskop kulture u malom. Održava se tokom četiri dana u prostoru Kreativnog distrikta, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata Novog Sada kao Evropske prestonice kulture. Kao što je uvertira uvodna kompozicija koja prethodi jednom delu i upoznaje slušaoce i slušateljke sa muzičkim događajima koji će uslediti, tako je i nedelja otvaranja najava za sve one bogate tonove koji čine simfoniju Kaleidoskopa kulture tokom pet nedelja – arhitekturu, izvođačku umetnost, književnost, vizuelnu i primenjenu umetnost.

I u godini titule otvaranje je bilo odraz čitavog Kaleidoskopa kulture i oda raznolikosti uz Bijenale scenskog dizajna, svetlosno-zvučnu instalaciju Vladimira Lalića „Mračna soba“, kontraslet koji kritički preispituje formu sleta, Bijenale studentskih fotografija, ples mašina „Autokorekt“, baletsku predstavu „La La La“, plesnu manifestaciju „Tanz Platz“, engleski alternativni rok bend Republica, švedski elektronski duo Carbon Based Lifeforms, Hercules and Love Affair, čiji je veliki hit „Blind“ bio pesma godine prema američkom muzičkom magazinu i portalu Pitchfork, sintpop duo iz Hrvatske Pocket Palma i mnoge druge.

Prethodnih godina program otvaranja Kaleidoskopa kulture obeležili su multimedijalno izvođenje opere „Rigoleto“ pod vedrim nebom, Ars Elektronika, jedna od najprestižnijih institucija u sferi novih likovnih medija i savremenih umetničkih praksi, CGA konferencija, Nikola Frezo, Repetitor, filmski festival „Obnova“, Katalin Ladik, Vitomirka Trebovac, Nada Kolundžija, Slobodan Trkulja i mnogi drugi.

Partneri Kaleidoskopa kulture su Erste banka, IDEADDOR osiguranje, A1 Srbija i Heineken Srbija.