Izložba „Autonomni identiteti“ @ KS Svilara

Projekat „Autonomni identiteti“ predstavlja skup najrecentnijih radova Izabele Mašić, nastalih u periodu 2017 – 2020. godine. U svom radu Mašićeva je istraživala identitetske strukture različitih karaktera formirane kroz narative kolektiva, socioloških i globalnih previranja događaja koji su potresali društvo, samim tim i autorku.

U likovnim istraživanjima Mašićeva pokušava da sublimira iskustvo vremena i komunikacije, nasilnog razvoja i rasta individue koji biva formira u novom, digitalnom dobu, kao i da postavi pitanje nad analognim oblicima menjanja jedinke koja obrazuje ili formira društvo.

Ovaj novi projekat kao celina za cilj ima organizaciju digitalne slike u službi prostornog narativa upotrebom novih grafičkih medija i GIF struktura kao i poetike GLITCH-a. Zastupljen kao savremena forma likovne grafike i moderne interaktivne tehnologije, glič se u umetnosti ispisuje kao konstanta greška u tehnološkom kodu koja za rezultat ima postizanje novih vizuelnih vrednosti.

Ove forme su kompletno nekontrolisane, neuhvatljive i ne može im se predvideti tok. U svom radu, Izabela Mašić kontekst gliča postavlja u funkciju onog dela razumnog života gde vreme provedeno u pokušajima da se stvarnost usavrši zapravo jeste nekontrolisani proces ljudske psihe, njene fragilnosti, nemogućnosti da se u celini manifestuje u trajnom vremenu, i posledicama narušavanja iste.

Projekat „Autonomni identiteti“ umrežava nekoliko važnih antropoloških i socoloških tačaka sa savremenim trenutkom u kome nastaje. Kao takav on je direkta refleksija na aktuelne društvene probleme greške, koda, binarnog sistema, DNK strukture, ili narušavanja bilo kakvog društvenog niza koji rezultira udaljavanjem realnih životnih funkcija kroz digitalne oblike uspostavljanja društvenog sistema i hijerarhije.

Radovi su multimedijalne instalacije koje animiraju publiku, dok svojom trajnošću i monumentalnošću postaju monument vremenu i društvu u kome su se dogodile.

Projekat kroz elemente involvira, direktno edukuje i informiše javnost o postupku digitalizacije tradicionalnih likovnih medija. Sa porukama trajnosti međuljudskih odnosa, interkomunikacije i građenja institucije kolektiva, projekat umrežava opozitne umetničke strukture nivelišući ih na jednu harmoničnu prostornu celinu.