Interaktivna instalacija-mural „Wirefull“ oživljava Fabriku

Interaktivna instalacija-mural Wirefull umetničkog kolektiva „Karkatag“, u stilu “rolling ball” kinetičkih skulptura, biće postavljena na fasadu Fabrike, a publici će biti predstavljena na ceremoniji svečanog otvaranja Kaleidoskopa kulture.

Svojim učešćem, međusobnom komunikacijom i zaigranošću, publika aktivira fasadu, stvarajući uvek drugačiju audio vizuelnu animaciju zgrade i platoa ispred.

Oslanjajući se na bogatu istoriju samog mesta na kome se nalazi, materijalom i konceptom Wirefull pokušava da spoji bivšu osnovnu delatnost same fabrike – proizvodnju žice, sa savremenim trenutkom i višegodišnjom reupotrebom lokacije za umetničke i kulturne sadržaje.

Zvučnim i vizulenim oživljavanjem zgrade Wirefull simbolički fabrici vraća rad ljudi i mašina koji sada u novom obliku nastavlja da se perpetuirano odvija.

U suprotnosti sa savremenim wireless životnim navikama, na planu tehnologije, ali i ljudskog kontakta, Wirefull promoviše užičenost, analognost, direktnost komunikacije i vraća impresivnost i polet velikih fabričkih postrojenja.

Kontrapunkt između dinamike kretanja loptica meditativno nas uvodi u dva potpuno različita ritma života, u periodu kada je fabrika žice radila pre 100 godina i danas.

Koristeći se naizgled robusnim mehaničkim sredstvima, loptice se laganim tempom na komandu publike uspinju do najviše tačke rolerkostera da bi se nasumično orkestrirane, sjurivale različitim putanjama, aktivirajući pritom različite svetlosne efekte.


Uključenje umetničkog kolektiva „Karkatag“ u oblikovanje i estetsko oplemenjivanje kulturnog distrikta je od velike važnosti za proces vraćanja umetnika, stvaraoca i kreatora u prostor nekadašnjeg Velikog Limana.

Pored samog konteksta njihove instalacije koja vuče jasnu paralelu sa industrijskim nasleđem, rad je interaktivan, te direktno poziva publiku koja će blagovremeno da otkriva sve prostore i sadržaje same četvrti.

Uvezanost Karkataga sa nezavisnom kulturnom scenom Beograda, Novog Sada i šire dodaje na važnosti pristupa ovoj ciljnoj grupi da se uključi u definisanje budućeg epicentra kulturnog dešavanja Novog Sada. 

Umetničko produkcijski kolektiv „Karkatag“ predstavlja unikatnu grupu samostalnih arhitekata, likovnih umetnika i teoritičara koji kroz svoje prostorne instalacije i efemernu arhitekturu oslikavaju dinamiku života.