Predstava „Priče iz duše III”

Interaktivna pozorišna predstava Vojane Obradović „Priče iz duše III”, nastala na osnovu iskustava korisnika psihijatrijskih usluga, biće realizovana 17. septembra u Kulturnoj stanici Svilara, u okviru nedelje izvođačke umetnosti Kaleidoskopa kulture.

Cilj predstave je, sa jedne strane osnaživanje samih učesnika i razvoj njihovih potencijala za zdrav i kreativan život, a sa druge strane usmeravanje pažnje javnosti na teškoće sa kojima se korisnici prihijatrijskih usluga svakodnevno susreću, i pozivanje na solidarnost kako bi se smanjila diskriminacija i stigmatizacija prema ovim ljudima, i kako bi im se omogućilo da žive dostojanstveno i ravnopravno sa ostalim članovima društva.

Korišćenjem moderne metodologije rada, angažovanog pozorišta (forum teatar), predstava povezuje i transformiše sve prisutne, glumce i publiku, i predstavlja pozorište života koje čini da se zamislimo, osećamo, saosećamo i pokrenemo za zajedničko delovanje i stvaranje zdravijeg i tolerantnijeg društva.

Predstava otvara prostor za dijalog i briše granice između scene i auditorijuma, pozivajući članove publike da postanu izvođači na sceni i aktivni tragači za konstruktivnim rešenjima problemskih situacija u predstavi, čime mogu promeniti tok predstave, a samim tim i života, jer priče iz duše predstavljaju stvarne, opipljive priče, a ovaj pozorišni događaj predstavlja vežbu za realnost.


Četvrti Kaleidoskop kulture biće održan od 2. septembra do 8. oktobra 2021. Celogodišnji projekat kulture zajedništva će i ovaj put, tokom pet nedelja, predstavljajući pet vrsta umetnosti, kroz različite procese spojiti umetnike, ustanove kulture, nevladine organizacije, građane i posetioce, i na kraju leta prikazati prostore i programe širom grada, promovišući jedinstvenu sliku raznolikosti Novog Sada.