Festival omladinskog angažovanog teatra

Promovisanjem pozorišta kao sredstva političkog povezivanja, javne kampanje i društvenih debata, u okviru EYE-Net projekta osnovan je Festival omladinskog angažovanog teatra, što predstavlja originalan način da se među mladima aktuelizuju pitanja Evropske unije, njenih vrednosti i problema.

Imaćete priliku da pogledate ukupno devet predstava koje daju odgovor na pomenute teme, a koje dovode omladinska angažovana pozorišta iz inostranstva.