Arhitektura u fokusu

Od 21. do 23. septembra u prostoru kulturne stanice Eđšeg u fokusu će biti aktuelne arhitektonske teme kroz izložbe, dijaloge između arhitekata i građana, radionice i prezentacije u okviru Festivala kulture prostora.

Teme kojima će se baviti tokom tri dana su:

  1. dan – „Dobra savremena arhitektonska praksa u regionu“ – Izložba slovenačke savremene arhitekture, predavanja
  2. dan – „Nova Mesta“ – izložba konkursnih rešenja, razgovor sa arhitektama i građanima
  3. dan – „Centralni gradski trgovi“ – izložba konkursnih radova, prezentacija kataloga, razgovor sa arhitektama i građanima

Kao prateći program predviđen je muzički program na kraju svakog dana, radionice i prezentacije.

Festival kulture prostora koncipiran je kao javni, godišnji kulturni događaj, čija je osnovna svrha da se osnove kulture prostora približe široj javnosti, uz očuvanje osnovnih principa arhitektonske struke i njene komunikacije sa korisnicima.

Festival je okrenut čitavoj kulturnoj javnosti i predviđen kao značajan gradski događaj, ali isto tako, kroz fokusirane stručne formate, pokreće rešavanje konkretnih problema arhitektonske discipline na lokalnom i regionalnom nivou.  

Takođe, Festival treba da otvori zajednička polja delovanja struke u regionu, kroz povezivanje strukovnih udruženja, civilnog sektora, građanskih inicijativa, organizacija kulture, i zajedničko kreiranje funkcionalne institucionalne mreže.

Pokretač Festivala je DaNS (Društvo arhitekata Novog Sada).